MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5920: Thánh Gh Paul Vi Nói Tốt Về Garabandal
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 11-2022
CN 5920: THÁNH GH PAUL VI NÓI TỐT VỀ GARABANDAL

Nguồn: Garabandal

Sau khi gặp cô thị nhân Garabandal là cô Conchita vào tháng 1 năm 1966, ĐGH Paul VI nói rằng:

“Conchita, Cha chúc lành cho con và cùng với Cha thì cả Giáo Hội cũng chúc lành cho con."

ĐGH Paul VI rất chú ý cách đặc biệt về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Garabandal, nước Tây Ban Nha.

Tại một cuộc họp với LM Xavier Escalda, S.J., Cha Xavier nói rằng có nhiều người chống đối các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại nơi này.

Đức GH VI nói:

"Không sao cả, hãy nói với những người ấy rằng chính Đức Giáo Hoàng nói rằng điều quan trọng nhất và khẩn cấp nhất là làm cho cả thế giới biết đến các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho nhân loại."

LM Escalada giải thích rằng công việc của ngài là rao truyền các thông điệp của Đức Mẹ ban từ Garabandal ở nước Mexico. Chính Đức Giáo Hoàng Paul VI đã khuyến khích ngài rằng:

"Con hãy cứ loan truyền các thông điệp cho mọi người được biết."

Cha Escalada đã xin Đức GH cho phép ngài tiếp tục loan truyền các thông điệp từ Garabandal và Đức GH nói:

"Được lắm."

ĐGH Paul VI còn nói thêm:

"Đây là một câu chuyện đẹp đẽ nhất trong lịch sử nhân loại kể từ khi Chúa Kito ra đời. Vì đó là cuộc đời thứ hai của Đức Mẹ Đồng Trinh trên trái đất. Chúng ta không bao giờ có thể cảm tạ Chúa và Mẹ cho đủ."

"Conchita, Cha ở với con, nhưng chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều và phải có đức kiên nhẫn lớn lao. Điều cần thiết là cầu nguyện để giáo hội biết đến tầm quan trọng của linh địa Garabandal."

Kim Hà, 21/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768