MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] " Đường Về Thượng Trí (lm. Nguyễn Tầm Thường, Sj)" Bai#1-het
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2020

" Đường Về Thượng Trí (Tác Giả: Lm. Nguyễn tầm Thường, SJ)"


Lời Mở Đầu

Cành Hồng Trên Đồi Tuyết
Cây Hoa Lan

Đường Lên Núi Cao #1
Đường Lên Núi Cao #2

Giọt Lệ #1
Giọt Lệ #2

Người Khách và Con Tầu
Đêm Satan, Đêm Đức Tin #1/3

Đêm Satan, Đêm Đức Tin #2/3
Đêm Satan, Đêm Đức Tin #3/3

Nụ Hôn Trong Đêm Không Ngờ
Lời Cản Ngăn trên lối về

Ngục Tối #1/2
Ngục Tối #2/2

Tiếng Gọi (HET) Lời Mở Đầu
Cành Hồng Trên Đồi Tuyết
Cây Hoa Lan
Đường Lên Núi Cao  [Phần #1],   [Phần #2]
Giọt Lệ  [Phần #1],   [Phần #2]
Người Khách và Con Tầu
Đêm Satan, Đêm Đức Tin  [Phần #1],   [Phần #2],   [Phần #3] Nụ Hôn Trong Đêm Không Ngờ
Lời Cản Ngăn Trên Lối Về


Ngục Tối  [Phần #1],   [Phần #2]
Tiếng GọiPrint In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768