MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 4) Sống Với Đức Kitô Qua Các Thư Thánh Phaolô
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 5-2020

Giáo Lý Công Giáo--> Sống Với Đức Ki-tô Qua Các Thư Thánh Phao-lô


01-Phần #1-Bài 1: Cuộc đời Thánh Phaolô – phần 1, Bài 2: Cuộc đời Thánh Phaolô – phần 2

02-Phần #2-Bài 3: Ơn gọi và sứ vụ của Thánh Phaolô

03-Phần #3-Bài 4: “Tin Mừng” của Thánh Phaolô, Bài 5: Chúa đến, Bài 6: Tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người– phần 1 (thư 1 Côrintô),

04-Phần #4-Bài 7: Tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người– phần 2 (thư 1 Côrintô tiếp theo và 2 Côrintô), Bài 8: Ở với anh em bên Đức Kitô (thư 2 Côrintô),

05-Phần #5-Bài 9: Tự do của con cái Chúa (thư Galát) , Bài 10: Thư gửi tín hữu Rôma – phần 1

06-Phần #6-Bài 11: Thư gửi tín hữu Rôma – phần 2, Bài 12: Thư gửi tín hữu Êphêsô – phần 1, -

07-Phần #7-Bài 13: Thư gửi tín hữu Êphêsô – phần 2, Bài 14: Thư gửi tín hữu Côlôsê và thư Philêmôn, Bài 15: Thư gửi tín hữu Philipphê,

08-Phần #8-Bài 16: Các thư mục vụ (1 và 2 Timôthê, thư Titô), Bài 17: Sống với Đức Kitô
Giáo Lý Công Giáo--> Sống với Đức Kitô qua các thư Thánh Phaolô    
  01-Phần #1-Bài 1: Cuộc đời Thánh Phaolô – phần 1, Bài 2: Cuộc đời Thánh Phaolô – phần 2,

  02-Phần #2-Bài 3: Ơn gọi và sứ vụ của Thánh Phaolô,

  03-Phần #3-Bài 4: “Tin Mừng” của Thánh Phaolô, Bài 5: Chúa đến, Bài 6: Tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người– phần 1 (thư 1 Côrintô),

  04-Phần #4-Bài 7: Tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người– phần 2 (thư 1 Côrintô tiếp theo và 2 Côrintô), Bài 8: Ở với anh em bên Đức Kitô (thư 2 Côrintô),

  05-Phần #5-Bài 9: Tự do của con cái Chúa (thư Galát) , Bài 10: Thư gửi tín hữu Rôma – phần 1,

  06-Phần #6-Bài 11: Thư gửi tín hữu Rôma – phần 2, Bài 12: Thư gửi tín hữu Êphêsô – phần 1, -

  07-Phần #7-Bài 13: Thư gửi tín hữu Êphêsô – phần 2, Bài 14: Thư gửi tín hữu Côlôsê và thư Philêmôn, Bài 15: Thư gửi tín hữu Philipphê,

  08-Phần #8-Bài 16: Các thư mục vụ (1 và 2 Timôthê, thư Titô), Bài 17: Sống với Đức Kitô   Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768